Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 07 d'Octubre de 2015
Temperatura actual 20ºC
Dades meteorològiques     
Màxima 23ºC   Mínima 14ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general
 • L‘Ajuntament
 • La Vila
 • Actualitat
 • Atenció al ciutadà
 • Seu electrònica


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 8h a 15h
Els dijous de 17h a 20h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 • AVIS TALL D’AIGUA AL CARRER PLA
  07 d'Octubre de 2015
  Per la necessitat de realitzar treballs a la xarxa de distribució, l’empresa SOREA ens ha comunicat que efectuarà un tall de subministrament d’aigua potable al CARRER PLA
   
  DIJOUS, 8 D’OCTUBRE
  Horari estimat: de les 9:00 a les 12:30 h.
   


   
  Llegir.ne més
 • AVÍS: INICI DE TREBALLS A LA C-55 AMB RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
  07 d'Octubre de 2015
  Els Serveis Territorials de Carreteres ens han informat que s’han iniciat les obres de millora superficial del ferm i implementació de zebrat a la C-55 en el tram que afecta als termes municipals de Monistrol de Montserrat i Castellbell i el Vilar.
   
  Aquests treballs es realitzaran en horari nocturn de 22:00 a 7:00 i, tot i que hi haurà restriccions  de trànsit, es mantindrà en tot moment un carril per cada sentit de la circulació.
   
  La durada prevista de les obres és de TRES SETMANES.
  Llegir.ne més
 • AVIS IMPORTANT
  02 d'Octubre de 2015
  OBRES D’AMPLIACIÓ DEL PONT


  A PARTIR DE DILLUNS, 12 d’OCTUBRE DE 2015 al vespre i fins a nou avís es tallarà el trànsit de vehicles.
   
   
  Llegir.ne més
 • PROPERES DATES DE RECOLLIDA DE MOBLES
  30 de Setembre de 2015
  Durant els propers mesos aquestes són les dates del servei de recollida de mobles:
   
  DIMARTS


  6 i 20 D’OCTUBRE
  3 I 17 DE NOVEMBRE
  1 i 15 DE DESEMBRE
   
  Els mobles s’han de deixar el dia abans al costat del contenidor d’escombraries.
  Llegir.ne més
 • DOCUMENTA Núm. 27
  17 de Setembre de 2015
  Presentem un nou número del DOCUMENTA que ve acompanyat de bones notícies que mostren com la cultura a Monistrol segueix viva i amb bona salut, en destaquem l’estrena del musical Vivo Vivace, l’article d’història de Carlos Pizarro i les respostes de Francisco de Zamora a més d’altres curiositats de Monistrol.
  Llegir.ne més
 • PROCES SELECTIU PLACES VIGILANT, TREB. FAMILIAR I PEONS: LLista provisional d’admesos i exclosos
  29 de Juny de 2015
  Es fa pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu per a la contractació d’un vigilant municipal, una treballadora familiar i 3 peons de l’AJuntament de Monistrol de Montserrat, dins el Pla d’Ocupació Local de 2015.
   
  Els aspirants que hagin estat exclosos dels procés disposen d’un termini de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web municipal i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament per presentar les reclamacions que estimin oportunes.  L’esmentat termini finalitza el proper dilluns 6 de juliol.
   
  A partir d’aquesta data es publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos, així com la data de l’inici del procediment de selecció.
  Llegir.ne més
 • GUIA BREU D’INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA
  08 de Maig de 2015
  La  Diputació de Barcelona ha elaborat una GUIA BREU D’INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA en relació amb els establiments de restauració, els aliments no envasats i, els envasats als llocs de venda adreçada, entre d’altres, a les persones consumidores, als establiments on s’ofereix qualsevol mena de menjar, com ara, bars, restaurants, cafeteries o semblants, als establiments on es venen aliments sense envasar o s’envasin a petició de la persona consumidora, com ara, menjars preparats, pastissos, pans, brioixos.. o altres aliments que es venen a granel, per exemple, a les peixateries, carnisseries.
  Llegir.ne més
 • NOVES ACTIVITATS DIRIGIDES A L’ESPAI JOAN CARLES AMAT
  02 d'Abril de 2015
  0
  A partir del proper dimarts 7 d’abril s’iniciaran les noves activitats esportives dirigides que tindran lloc al recentment inaugurat ’Espai Joan Carles Amat’: noves classes d’Aeròbic i Steps, Tonificació Muscular i Zumba.
   
  Trobareu més informació al tríptic que annexem a continuació o bé podeu dirigir-vos a l’Ajuntament.
  Llegir.ne més
 • INICI DEL PERÍODE DE PROHIBICIÓ D’ENCENDRE FOC
  19 de Març de 2015
  0
  Del 15 de MARÇ al 15 d’OCTUBRE
  resta PROHIBIT encendre qualsevol tipus de foc en terreny forestal.
   
  Es poden sol.licitar autoritzacions excepcionsl per la crema de restes agrícoles i/o forestals i per a focs recreatius i festes tradicionals.
  Les sol.licituds s’han de fer a l’Ajuntament.
  Llegir.ne més
 • ON M’ADREÇO EN CAS D’EMERGÈNCIA
  03 de Desembre de 2014
  0
  Al CAP MONISTROL
  C/Manresa, 4
  De dilluns a dijous de 8h a 17h.
  Divendres de 8h a 15 h.
  Tel.  93 8284040
   
  URGÈNCIES TARDA
  Al CAP Castellbell i Vilar
  De dilluns a dijous de 17h. a 21h.
  i divendres de 15h. a 21h.
  Tel. 938282080
   
  A les NITS, CAPS DE SETMANA I FESTIUS
  Al Punt d’Atenció Continuada (PAC)
  CAP MONISTROL
  Laborables: de 21h. a 8h.
  Dissabtes, diumenges i festius 24 hores.
   
  També podeu trucar al TELÈFON  061
  Llegir.ne més
 • Es crea la Seu Electrònica al web de l’Ajuntament
  18 d'Octubre de 2011

  La ’Seu Electrònica’ no aporta noves funcionalitats al web, però permet dotar de garanties juridiques a la relació telemàtica entre el ciutadà i l’ajuntament.

  Els continguts que trobem dins de l’apartat de seu electrònica utilitzen un canal de comunicació segur que permet:
  - obtenir garanties respecte la identitat del titular de la seu eletrònica
  - xifrar les comunicacions entre ciutadà i ajuntament per evitar que aquestes puguin ser interceptades per tercers

  Llegir.ne més

 • No s'han trobat resultats.

 • EDICTE APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS
  28/09/2015 / Altres

  Expedient  46/14


  El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, en sessió que tingué lloc el passat 24 de setembre de 2015, va aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals de l’ajuntament de Monistrol de Montserrat.

  L’acord d’aprovació i el text de l’ordenança es sotmeten a informació pública pel termini de trenta (30) dies a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de la corporació.

  Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat al•legacions o reclamacions, l’expedient i l’ordenança s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar un acord ulterior.
  Llegir.ne més
 • EDICTE APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 3/15
  07/08/2015 / Hisenda

  Exp.  56/15

  Aprovat per aquest Ajuntament l’expedient de modificació número 3 del pressupost vigent consistent en el suplement de crèdit i habilitació de crèdit extraordinari a finançar amb baixa de crèdit d’altres partides i amb ingressos finalistes, per la present es fa avinent que l’expedient resta exposat al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 15 dies hàbils a comptar des del següent a la seva publicació al BOP. Durant aquest termini s’admetran reclamacions davant d’aquesta corporació.

  En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior
  Llegir.ne més
 • APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA AV. ABAT ESCARRÉ
  24/07/2015 / Ajuntament

  Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat de data 13 de juliol de 2013, es va aprovar inicialment la memòria valorada per l’arranjament del carrer Abat Escarré , amb un pressupost de 49.987,19 EUR més la quantitat de 10.497,31 EUR corresponent al 21% d’IVA, que fa un total de 60.484,50 EUR.

  Aquesta memòria valorada es pot consultar a les oficines municipals de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
  Llegir.ne més


DESTACATS
Diputació de Barcelona