Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 22 d'Agost de 2014
Temperatura actual 21ºC
Dades meteorològiques     
Màxima 26ºC   Mínima 17ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general
 • L‘Ajuntament
 • La Vila
 • Actualitat
 • Atenció al ciutadà
 • Seu electrònica


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 8h a 15h
Els dijous de 17h a 20h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 • PISCINA MUNICIPAL. TEMPORADA 2014
  23 de Juny de 2014
  0
  Del 15 de juny al 31 d’agost
  Horari: d’11 del matí a les 19,45 del vespre.
   
  Per fer-vos el carnet de temporada heu d’anar a l’Ajuntament. Per acreditar la condició de resident heu de portar el DNI. Per acreditar la  condició de monoparental, cal presentar el corresponent carnet.
   
  A continuació podeu consultar els preus per aquesta temporada.
   
  Llegir.ne més
 • Es crea la Seu Electrònica al web de l’Ajuntament
  18 d'Octubre de 2011

  La ’Seu Electrònica’ no aporta noves funcionalitats al web, però permet dotar de garanties juridiques a la relació telemàtica entre el ciutadà i l’ajuntament.

  Els continguts que trobem dins de l’apartat de seu electrònica utilitzen un canal de comunicació segur que permet:
  - obtenir garanties respecte la identitat del titular de la seu eletrònica
  - xifrar les comunicacions entre ciutadà i ajuntament per evitar que aquestes puguin ser interceptades per tercers

  Llegir.ne més

 • No s'han trobat resultats.

 • EDICTE APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2013
  15/07/2014 / Altres

  Exp. 36/2014

  Confeccionat el compte general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2013, i vist l’informe emès per la Comissió Especial de Comptes en data 4 de juliol de 2014, s’exposa al públic junt amb els seus justificants durant el termini de 15 dies.
  Llegir.ne més
 • EDICTE ADJUDICACIÓ OBRA SALA ANNEXA DEL PAVELLÓ
  15/07/2014 / Altres

  El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 9 de juliol de 2014 va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres  consistent en l’execució del projecte “Adequació d’una sala polivalent annexa al pavelló municipal de Monistrol de Montserrat”.
   
  Llegir.ne més
 • EDICTE D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 3 DEL PRESSUPOST
  11/07/2014 / Altres

  Aprovat per aquest Ajuntament l’expedient de modificació numero 3 del pressupost vigent consistent en la transferència entre partides i generació de crèdit, per la present es fa avinent que l’expedient resta exposat al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 15 dies hàbils a comptar des del següent a la seva publicació al BOP.
  Llegir.ne més


DESTACATS
Diputació de Barcelona