Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 03 de Juliol de 2015
Temperatura actual 28ºC
Dades meteorològiques     
Màxima 34ºC   Mínima 19ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general
 • L‘Ajuntament
 • La Vila
 • Actualitat
 • Atenció al ciutadà
 • Seu electrònica


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 8h a 15h
Els dijous de 17h a 20h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 • APROVACIÓ DE LES BASES PER L’ADJUDICACIÓ DE LES BARRES DELS BARS DE LA FESTA MAJOR
  02 de Juliol de 2015
  La Junta de Govern Local va aprovar en sessió de data 29 de juny de 2015 les bases reguladores del concurs i requisits per l’adjudicació de la gestió de les barres dels bars a instal.lar durant la Festa Major d’Estiu d’aquest any 2015.
   
  Podran optar al concurs les entitats i associacions sense ànim de lucre de Monistrol de Montserrat i que compleixin els requisits que s’especifiquen a les bases de la convocatòria.
   
  Termini de presentació de sol.licituds: del 3 al 10 de juliol
  Lloc: Ajuntament de Monistrol de Montserrat
  Horari: de 8 a 14 h.
   
  A continuació podeu consultar i descarregar el text íntegre de les Bases.
  Llegir.ne més
 • PROCES SELECTIU PLACES VIGILANT, TREB. FAMILIAR I PEONS: LLista provisional d’admesos i exclosos
  29 de Juny de 2015
  Es fa pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu per a la contractació d’un vigilant municipal, una treballadora familiar i 3 peons de l’AJuntament de Monistrol de Montserrat, dins el Pla d’Ocupació Local de 2015.
   
  Els aspirants que hagin estat exclosos dels procés disposen d’un termini de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web municipal i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament per presentar les reclamacions que estimin oportunes.  L’esmentat termini finalitza el proper dilluns 6 de juliol.
   
  A partir d’aquesta data es publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos, així com la data de l’inici del procediment de selecció.
  Llegir.ne més
 • CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PLA D’OCUPACIÓ 2015
  03 de Juny de 2015
  L’Ajuntament ha convocat procés selectiu per a cobrir les següents places dins el Pla d’Ocupació Municipal 2015
   
  - 1 vigilant municipal
  - 1 treballadora familiar
  - 3 peons
   
  Termini del contracte: 4 mesos
  Jornada:   37,5 hores setmanals
   
  Termini i lloc de presentació de sol.licituds:  Del 4 al 15 DE JUNY, ambdós inclosos, de 8 del matí a 2 del migdia a les oficines municipals.
   
  A continuació podeu consultar les BASES DE LA CONVOCATÒRIA on consten els requisits generals i específics de cada lloc de treball.
  Llegir.ne més
 • PISCINA MUNICIPAL: TEMPORADA 2015
  29 de Maig de 2015
  0
  OBERTURA 13 DE JUNY  (Jornada de portes obertes).
   
  Horaris: Dilluns a diumenge d’11 a 19,45h.
              Primera setmana: Dilluns a divendres de 15 a 19,45h.
   
  A partir de l’1 DE JUNY ja podeu renovar  i tramitar els abonaments a les oficines municipals. Cal portar el DNI i en cas de tenir la condició de monoparental, el respectiu carnet.
   
   
  Llegir.ne més
 • GUIA BREU D’INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA
  08 de Maig de 2015
  La  Diputació de Barcelona ha elaborat una GUIA BREU D’INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA en relació amb els establiments de restauració, els aliments no envasats i, els envasats als llocs de venda adreçada, entre d’altres, a les persones consumidores, als establiments on s’ofereix qualsevol mena de menjar, com ara, bars, restaurants, cafeteries o semblants, als establiments on es venen aliments sense envasar o s’envasin a petició de la persona consumidora, com ara, menjars preparats, pastissos, pans, brioixos.. o altres aliments que es venen a granel, per exemple, a les peixateries, carnisseries.
  Llegir.ne més
 • NOVES ACTIVITATS DIRIGIDES A L’ESPAI JOAN CARLES AMAT
  02 d'Abril de 2015
  0
  A partir del proper dimarts 7 d’abril s’iniciaran les noves activitats esportives dirigides que tindran lloc al recentment inaugurat ’Espai Joan Carles Amat’: noves classes d’Aeròbic i Steps, Tonificació Muscular i Zumba.
   
  Trobareu més informació al tríptic que annexem a continuació o bé podeu dirigir-vos a l’Ajuntament.
  Llegir.ne més
 • INICI DEL PERÍODE DE PROHIBICIÓ D’ENCENDRE FOC
  19 de Març de 2015
  0
  Del 15 de MARÇ al 15 d’OCTUBRE
  resta PROHIBIT encendre qualsevol tipus de foc en terreny forestal.
   
  Es poden sol.licitar autoritzacions excepcionsl per la crema de restes agrícoles i/o forestals i per a focs recreatius i festes tradicionals.
  Les sol.licituds s’han de fer a l’Ajuntament.
  Llegir.ne més
 • ON M’ADREÇO EN CAS D’EMERGÈNCIA
  03 de Desembre de 2014
  0
  Al CAP MONISTROL
  C/Manresa, 4
  De dilluns a dijous de 8h a 17h.
  Divendres de 8h a 15 h.
  Tel.  93 8284040
   
  URGÈNCIES TARDA
  Al CAP Castellbell i Vilar
  De dilluns a dijous de 17h. a 21h.
  i divendres de 15h. a 21h.
  Tel. 938282080
   
  A les NITS, CAPS DE SETMANA I FESTIUS
  Al Punt d’Atenció Continuada (PAC)
  CAP MONISTROL
  Laborables: de 21h. a 8h.
  Dissabtes, diumenges i festius 24 hores.
   
  També podeu trucar al TELÈFON  061
  Llegir.ne més
 • Es crea la Seu Electrònica al web de l’Ajuntament
  18 d'Octubre de 2011

  La ’Seu Electrònica’ no aporta noves funcionalitats al web, però permet dotar de garanties juridiques a la relació telemàtica entre el ciutadà i l’ajuntament.

  Els continguts que trobem dins de l’apartat de seu electrònica utilitzen un canal de comunicació segur que permet:
  - obtenir garanties respecte la identitat del titular de la seu eletrònica
  - xifrar les comunicacions entre ciutadà i ajuntament per evitar que aquestes puguin ser interceptades per tercers

  Llegir.ne més

 • No s'han trobat resultats.

 • EDICTE APROVACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL
  03/07/2015 / Ajuntament

  De conformitat amb allò que s’estableix a la vigent legislació, i especialment a l’article 75.5 de la LBRL, es dona publicitat a la part dispositiva essencial dels acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 25 de juny de 2015, referent als assumptes següents: CARTIPÀS MUNICIPAL
  Llegir.ne més
 • EDICTE APROVACIÓ BASES PER L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LES BARRES DELS BARS DE LA FESTA MAJOR
  02/07/2015 / Altres

  La Junta de Govern Local, en sessió  de data 29 de juny de 2015, va aprovar les bases reguladores del concurs i requisits per l’adjudicació de la gestió de les  barres dels bars a instal.lar durant la Festa Major d’estiu d’aquest any 2015.
   
  Les esmentades bases se sotmeten a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al BOPB, al  taulell d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal. En cas que no es presentin al.legacions o reclamacions dins aquest termini, les esmentades bases s’entendran definitivament aprovades
   
  El text íntegre de les Bases és el següent:
  Llegir.ne més
 • ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA CAPACITAT HIDRÀULICA DEL COL.LECTOR DE SALMORRES
  19/06/2015 / Ajuntament

  S’ha publicat al DOGC l’anunci d’informació pública del Projecte constructiu de millora de la capacitat hidràulica del col•lector de salmorres de la conca del Llobregat. Fase 2 que estarà exposat al públic durant el termini d’un mes.
  Llegir.ne més


DESTACATS
Diputació de Barcelona