Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 31 d'Octubre de 2014
Temperatura actual 18ºC
Dades meteorològiques     
Màxima 23ºC   Mínima 12ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general
 • L‘Ajuntament
 • La Vila
 • Actualitat
 • Atenció al ciutadà
 • Seu electrònica


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 8h a 15h
Els dijous de 17h a 20h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 • PROCÉS PARTICIPATIU 9 DE NOVEMBRE
  30 d'Octubre de 2014
  0
  Es comunica a totes els veïns de Monistrol que vulguin porticipar que el proper dia 9 de novembre podran votar des de les 9 del matí i fins a les 8 del vespre a la/es mesa/es electoral/s ubicada/es a l’ESCOLA PÚBLICA SANT PERE.
   
  Hi poden participar les persones majors de 16 anys que disposin d’un document nacional d’identitat (DNI) on consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya. Per participar-hi han de presentar el DNI vigent (no és vàlid el resguard del DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia).
   
  Si us voleu descarregar la papereta de votació, ho podeu fer a la següent adreça: www.participa2014.cat


  En aquesta mateixa adreça trobareu tota la informació en relació amb aquest procés participatiu.
   
  Llegir.ne més
 • CONVOCATÒRIA DE 2 PLACES DE PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL
  15 d'Octubre de 2014
  L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat necessita proveir , temporalment, DUES PLACES de PEÓ de la Brigada municipal per desenvolupar les tasques pròpies de les seves funcions.
   
  Contracte de treball en règim laboral temporal, de 6 mesos de durada
  Sou brut mensual de 949,60€ (pagues extres no incloses)

   
  Termini de presentació de les sol.licituds:  Fins al 3 DE NOVEMBRE de 2014
  Lloc de presentació: Oficines municipals de 8 a 14h.
   
  Llegir.ne més
 • Plànol informatiu de la ubicació definitiva dels paradistes admesos per participar en la XXIa Fira de la Coca i el Mató
  14 d'Octubre de 2014


  Tot seguit us presentem el llistat definitiu de paradistes admesos per participar en la XXIa Fira de la Coca i el Mató de Monistrol de Montserrat i la seva ubicació definitiva.
   

  Llegir.ne més
 • Llistat definitiu de paradistes admesos i exclosos per participar en la XXIa Fira de la Coca i el Mató
  25 de Setembre de 2014


  Tot seguit us presentem el llistat definitiu de paradistes admesos i exclosos per participar en la XXIa Fira de la Coca i el Mató de Monistrol de Montserrat (edició 2014).
   

  Llegir.ne més
 • Mercat de Segona Mà
  20 de Setembre de 2014
  El Mercat de Segona Mà tindrà lloc el dia 5 d’octubre de 2014 a la Plaça de la Font Gran.
  Podeu realitzar les vostres inscripcions a l’ajuntament fins el dia 29 de setembre de 2014.
  Llegir.ne més
 • Llistat provisional de paradistes admesos i exclosos per participar en la XXIa Fira de la Coca i el Mató
  03 de Setembre de 2014


  Tot seguit us presentem el llistat provisional de paradistes admesos i exclosos per participar en la XXIa Fira de la Coca i el Mató de Monistrol de Montserrat (edició 2014).
   

  Llegir.ne més
 • Es crea la Seu Electrònica al web de l’Ajuntament
  18 d'Octubre de 2011

  La ’Seu Electrònica’ no aporta noves funcionalitats al web, però permet dotar de garanties juridiques a la relació telemàtica entre el ciutadà i l’ajuntament.

  Els continguts que trobem dins de l’apartat de seu electrònica utilitzen un canal de comunicació segur que permet:
  - obtenir garanties respecte la identitat del titular de la seu eletrònica
  - xifrar les comunicacions entre ciutadà i ajuntament per evitar que aquestes puguin ser interceptades per tercers

  Llegir.ne més

 • No s'han trobat resultats.

 • EDICTE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2015
  30/10/2014 / Ajuntament

  En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 28 d’octubre de 2014 ha adoptat, amb el quòrum legalment exigible,  l’acord d’aprovar provisionalment per a l’exercici 2015 i següents les  modificacions de les ordenances fiscals que, a continuació,  es relacionen:
  Llegir.ne més
 • EDICTE APROVACIÓ BASES PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOS PEONS DE LA BRIGADA
  15/10/2014 / Ajuntament

  Es fa públic per a general coneixement que  la Junta de Govern Local celebrada en data 10 d’octubre d’enguany ha aprovat les bases per  a la contractació laboral temporal de dos peons de la Brigada d’obres de l’Ajuntament, així com la convocatòria del procés selectiu.

  Seguidament es publica el text íntegre de les bases aprovades.

  Les sol.licituds per prendre part en aquest procés selectiu s’han de presentar en la forma que es preveu en les esmentades bases. El termini de presentació de sol•licituds finalitza el proper 3 de novembre de 2014.
  Llegir.ne més
 • EDICTE APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA I PROTECCIÓ D’ANIMALS
  30/09/2014 / Ajuntament

  El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, en sessió que tingué lloc el passat 22 de setembre de 2014, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals de l’ajuntament de Monistrol de Montserrat. En el mateix acord es va derogar l’Ordenança de tinença d’animals aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 15 de gener de 2001.
  Llegir.ne més


DESTACATS
Diputació de Barcelona