Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 18 d'Octubre de 2017
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

FESTA DELS ROMEUS 2017: APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE PARADISTES ADMESOS I EXCLOSOS

29/12/2016Un cop finalitzat el termini de presentació de sol.licituds per a la participació d’expositors a la Festa dels Romeus 2017, mitjançant resolució d’alcaldia i d’acord amb les Bases generals aprovades per la Junta de Govern Local el 21 de novembre de 2016,  s’aprova la llista provisional de paradistes admesos i exclosos.
 
 
-El període per presentar al•legacions finalitzarà el dia 13 de gener de 2017

- El dia 16 de gener de 2017 es publicarà a la web de l’Ajuntament de Monistrol la llista definitiva d’admesos i exclosos.
 
L’Alcalde requerirà a les persones que han estat proposades per a ser titulars de les llicències per tal que, en el termini de 5 dies hàbils abonin, mitjançant la presentació de la corresponent autoliquidació, la taxa per ocupació del domini públic amb parades de venda a la festa de Romeus segons l’ordenança fiscal número 21.

En el cas que les persones requerides no compleixin el requeriment en el termini indicat, s’entendrà que han retirat la seva sol•licitud i l’Alcalde podrà requerir a la següent persona que figuri en el llistat de les sol•licituds admeses tenint en compte la tipologia del producte, per tal que, en el termini de 3 dies hàbils aboni, mitjançant la presentació de la corresponent autoliquidació la taxa esmentada.


Taxa per l’ocupació del domini públic.

 L’ordenança fiscal nº21 per ocupació de la via pública durant la Festa de Romeus estableix les següents taxes:

   -Per parades d’artesania fins a 3 metres lineals: 24 € per l’ocupació dels dos dies de la Festa de Romeus.

   -Per parades d’alimentació (menjar i begudes) fins a 4 metres lineals: 32’80 € per l’ocupació dels dos dies de Festa de Romeus.

2. Als preus de l’opció d’artesania cal afegir un increment en 8€ per cada metre afegit, i al d’alimentació 8,20 per cada metre lineal d’escreix (aquest preu inclou els dos dies d’ocupació).

3. En el preu vénen incloses: la neteja de tot el recinte, les preses de llum compartides, la publicitat de l’esdeveniment, el servei de vigilància nocturna i les activitats gratuïtes per als visitants.

El pagament s’haurà de realitzar amb un termini màxim de 5 dies hàbils a partir de l’endemà del dia de recepció de la comunicació d’acceptació, o de 3 dies hàbils en el cas de sol•licituds acceptades fora de termini.
 
 
 

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
  tancar històric  

Diputació de Barcelona