Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimarts, 24 d'Octubre de 2017
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

24/10/2017S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper dijous 26 D’OCTUBRE a les 9 del vespre a la Sala de Plens amb el següent ORDRE DEL DIA:
 
 


ORDRE DEL DIA

 

a) Acta/es sessió/ns anterior/s:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 6/17   DE DATA  28 DE SETEMBRE DE 2017

2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 7/17   DE DATA  5 D’OCTUBRE DE 2017

 

 

b) Resolucions de govern

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 482/17 EN EL QUE ES RESOL COMPARÈIXER EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 155/2017-BY INTERPOSAT PER COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER LLUIS COMPANYS, 11  (Exp. X2017000340)

4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ANNEX D’INVERSIONS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT (Exp. X2017000410)

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018 (Exp X2017000376)

 

c) Mocions dels grups municipals

6.- MOCIO PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I CiU PER EXIGIR LA LLIBERTAT IMMEDIATA DELS PRESIDENTS DE L’ANC, JORDI SANCHEZ, I D’OMNIUM CULTURAL, JORDI CUIXART

7.- MOCIO PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I CiU PER ATURAR LA SUSPENSIO DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA

 

d) Control de l’acció de govern:

8.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

9.- INFORMES D’ALCALDIA

10.- PRECS I PREGUNTES


Diputació de Barcelona